Dwa równoległe modele współpracy

zarządzanie

Całkowity przychód z parkingu trafia na konto INWESTORA, 
PRKING
pobiera miesięczną opłatę za obsługę parkingu zależną od warunków umowy.


Zadania realizowane w ramach zarządzania:

 • Wyposażenie parkingu w urządzenia
 • Zapewnienie pracowników obsługi parkingu
 • Obsługa interesariuszy
 • Zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej pracy urządzeń dostarczonych w ramach zadania
 • Prowadzenie procesu napraw gwarancyjnych oraz związanych z uszkodzenie urządzeń przez kierowców
 • W ramach ustaleń: sprzątanie, odśnieżanie, dbanie o porządek na obiekcie
 • Opróżnianie kaset oraz wpłata środków pieniężnych na konto bankowe
 • Przygotowanie raportów oraz sprawozdań finansowych z funkcjonowania parkingu
 • Posiadanie przez cały okres dzierżawy ważnej polisy ubezpieczeniowej OC
 • Pobieranie oraz ewidencjonowanie opłat parkingowych
 • Obsługa abonamentów parkingowych dla najemców i innych chętnych.

dzierżawa

Całkowity przychód z parkingu trafia na konto PRKING
INWESTOR otrzymuje miesięczną opłatę za możliwość pobierania opłat na parkingu zależną od warunków umowy

Zadania realizowane w ramach zarządzania:

 • Wyposażenie parkingu w urządzenia
 • Zapewnienie pracowników obsługi parkingu
 • Obsługa interesariuszy
 • Zapewnienie ciągłej i nieprzerwanej pracy urządzeń dostarczonych w ramach zadania
 • Prowadzenie procesu napraw gwarancyjnych oraz związanych z uszkodzenie urządzeń przez kierowców
 • W ramach ustaleń: sprzątanie, odśnieżanie, dbanie o porządek na obiekcie
 • Opróżnianie kaset oraz wpłata środków pieniężnych na konto bankowe
 • Posiadanie przez cały okres dzierżawy ważnej polisy ubezpieczeniowej OC
 • Pobieranie oraz ewidencjonowanie opłat parkingowych,
 • Obsługa abonamentów parkingowych dla najemców i innych chętnych.

Innowacyjne podejście do zarządzania

Prking™ - dzięki wykorzystaniu
nowych technologi zwiększa
efektywność, a co za tym idzie
generuje dodatkowe przychody z
przestrzeni parkingowej

Aplikacja mobilna - dla
kierowców - szybko podejrzyj
ilość miejsc parkingowych oraz
zapłać za czas postoju

Aplikacja mobilna dla najemców
uprzywilejowanych - zwaliduj
dowolny czas darmowego
parkingu dla swoich klientów za
pomocą telefonu

Zarządzanie parkingiem na
miejscu oraz zdalnie za pomocą
przekierowań połączeń z
intercomów oraz dedykowanymi
aplikacjami

Doświadczenie na obiektach o
dużej przepustowości i
skomplikowanym układzie

Indywidualne i elastyczne
podejście do klienta oraz
użytkowników parkingu