Rodzaje świadczonych usług

projektowanie 
i montaż

Doradztwo oraz wykonanie projektu wykonawczego i powykonawczego, niezbędnej infrastruktury teletechnicznej i elektrycznej, wsparcie w procesie projektowania infrastruktury parkingu.

Własny dział techniczny zatrudniający najbardziej doświadczonych techników zapewnia:

 
Instalację systemu niezależnie od stopnia skomplikowania

 Minimalizację czasu montażu i utrudnień z nim związanych dzięki wykorzystaniu powtarzalnej technologii działania

 Wykonywanie niezbędnych prac budowlanych

 
Montaż infrastruktury teletechnicznej oraz elektrycznej

 
Wykonanie i montaż dedykowanych pętli indukcyjnych
(asfalt, beton, kostka)

KONFIGURACJA

Zapewniamy:

 Dopasowanie konfiguracji systemu → zwiększenie zysków oraz
satysfakcji

 Dobór i konfigurację rabatów

 Konfigurację sieci w zakresie urządzeń systemu parkingowego

 Integrację systemu parkingowego z rozwiązaniami znajdującymi
się na obiekcie

 Konfigurację kamer LPR → zwiększenie efektywności ich
działania

URUCHOMIENIE

Usługa obejmuje:

 
Testy systemu, mające na celu wykluczenie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości w działaniu systemu parkingowego

 
Regulację ruchomych elementów szlabanu, celem zapewnienia
jego długiej żywotności

 
Dopasowanie zakresu temperatur elementów grzewczych urządzenia

 
Regulację ustawień sterownika szlabanu np. czułości pętli
indukcyjnych

 
Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze
standardami firmy Car Flow System oraz wymaganiami klienta

SZKOLENIE

Oferujemy:

 Szkolenie z zakresu obsługi technicznej i systemowej urządzeń 
i aplikacji w zakresie podstawowym z opcją rozbudowy na życzenie użytkownika

 Szkolenie na miejscu instalacji systemu

 Instrukcję obsługi systemu w zakresie obsługi aplikacji systemu parkingowego

 Instrukcję obsługi systemu w zakresie obsługi technicznej
urządzeń

Możliwość powtórzenia szkoleń na prośbę użytkownika

SERWIS

Serwis Gwarancyjny - dla urządzeń nowych obejmujący wady
fabryczne urządzeń i oprogramowania (wymaga wykonywania
regularnych płatnych przeglądów technicznych):


 interwencja w umówionym czasie

 części zamienne i materiały eksploatacyjne (nie dotyczy biletów).

Serwis Pozagwarancyjny - dla urządzeń objętych gwarancją, dotyczy uszkodzeń np. w wyniku aktów wandalizmu, siły wyższej.

Serwis Pogwarancyjny - dla urządzeń, którym zakończył się okres gwarancji.

Umowa serwisowa:

 regularne naprawy i przeglądy konserwacyjne

 ustalone czasy reakcji i naprawy

 opcjonalnie dostawa i/lub wypożyczenie części zamiennych

 odpłatne naprawy i przeglądy ad hoc