Skip to content

Projektowanie i montaż

 • Zainstalujemy system parkingowy w każdej nawet najbardziej skomplikowanej konfiguracji.
 • Zaplanujemy najbardziej efektywne rozmieszczenie elementów systemu.
 • Wykonamy projekt wykonawczy i powykonawczy.
 • Posiadamy własny dział techniczny zatrudniający najbardziej doświadczonych techników.
 • Zapewniamy powtarzalną technologię działania pozwalającą na maksymalne skrócenie czasu montażu i zminimalizowanie utrudnień z nim związanych.

W ramach usług firmy Car Flow System w zakresie projektowania i montażu oferujemy:

 • pomoc doradczą w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań i urządzeń dopasowanych do potrzeb klienta 
 • wsparcie w procesie projektowania infrastruktury parkingu
 • wykonywanie prac budowlanych w zakresie wymaganym do montażu systemu parkingowego
 • planowanie oraz montaż infrastruktury teletechnicznej oraz elektrycznej wymaganej do prawidłowej pracy parkingu
 • wykonanie wysokiej jakości dedykowanych do wymagań klienta pętli indukcyjnych
 • montaż pętli indukcyjnych w różnego rodzaju nawierzchniach np. asfalt, beton, kostka
 • wykorzystanie wysokiej klasy materiałów i sprzętu wymaganych do bezpiecznego i profesjonalnego świadczenia usług montażu

Konfiguracja

Konfiguracja systemu jest jednym z najważniejszych elementów montażu systemu parkingowego. Jest ona przeprowadzana na podstawie danych otrzymanych od użytkownika w zapytaniu ofertowym i może być w ograniczonym zakresie modyfikowana.

W ramach usług firmy Car Flow System w zakresie konfiguracji oferujemy:

 • szeroką pomoc w zakresie dopasowania konfiguracji systemu, w celu zwiększenia zysków jak i satysfakcji z korzystania z urządzeń firmy Car Flow System
 • pomoc w dobraniu i skonfigurowaniu rabatów dla klientów korzystających z parkingu
 • konfiguracje sieci w zakresie urządzeń systemu parkingowego w celu zapewnienia prawidłowej pracy wszystkich komponentów systemu
 • kompleksową pomoc w zakresie integracji systemu parkingowego z rozwiązaniami znajdującymi się na obiekcie
 • kompleksową usługę konfiguracji systemu kamer LPR, w celu zwiększenia efektywności ich działania w różnego rodzaju zabudowie na parkingu klient

Uruchomienie

 • Uruchomienie systemu poprzedza przekazanie systemu parkingowego. 
 • W procesie uruchomienia uczestniczą najbardziej doświadczeni technicy i informatycy zatrudnieni w nasze firmie. 
 • Uruchomienie jest poprzedzone testami w naszym dziale produkcji. 
 • Wszystkie urządzenia systemu są konfigurowane wstępnie, a następnie po przejściu testów szczegółowych – ostatecznie. 
 • Konfiguracja w miejscu instalacji polega na wprowadzaniu danych eksploatacyjnych uzyskanych od użytkownika.

W ramach usług firmy Car Flow System w zakresie uruchomienia oferujemy:

 • testy systemu, mające na celu wykluczenie wszelkich ewentualnych nieprawidłowości w działaniu systemu parkingowego
 • regulację ruchomych elementów szlabanu, celem zapewnienia jego długiej żywotności
 • dopasowanie zakresu temperatur elementów grzewczych urządzenia
 • regulację ustawień sterownika szlabanu np. czułości pętli indukcyjnych
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej zgodnie ze standardami firmy Car Flow System oraz wymaganiami klienta

Szkolenie

 • Celem naszej firmy jest przekazanie maksimum wiedzy o zainstalowanym systemie parkingowym użytkownikowi. 
 • Przykładamy dużą wagę do jakości szkolenia. 
 • Szkolenie odbywają się bezpośrednio na miejscu instalacji systemu i mogą być powtórzone na prośbę użytkownika. 
 • Szkolenie poprzedza uruchomienie systemu parkingowego. 
 • Szkolenie obejmuje zakres podstawowy, który możemy rozbudować na życzenie użytkownika.

W ramach usług firmy Car Flow System w zakresie szkolenia oferujemy:

 • instrukcję obsługi systemu w zakresie obsługi aplikacji systemu parkingowego
 • instrukcję obsługi systemu w zakresie obsługi technicznej urządzeń
 • szkolenie przeprowadzane przez technika i informatyka firmy Car Flow System wybranych przedstawicieli klienta z zakresu obsługi technicznej i systemowej urządzeń i aplikacji.

Serwis

 • Gwarancyjny – dla urządzeń nowych obejmujący wady fabryczne urządzeń i oprogramowania
  • W ramach gwarancji podejmujemy interwencję w umówionym czasie. Zapewniamy części zamienne i materiały eksploatacyjne (nie dotyczy biletów). Dla utrzymania gwarancji, w okresie jej trwania konieczne jest wykonywanie płatnych przeglądów technicznych. 
 • Pozagwarancyjny – dla urządzeń objętych gwarancją, które uległy uszkodzeniu np. w wyniku aktów wandalizmu
  • W ramach serwisu pozagwarancyjnego odpłatnie usuwamy awarie np. spowodowane aktami wandalizmu.
 • Pogwarancyjny – dla urządzeń, którym okres gwarancji zakończył się
  • W ramach serwisu pogwarancyjnego proponujemy zawarcie umowy serwisowej, której warunki są swobodnie kształtowane przez Strony. Zapewniamy w ten sposób regularne naprawy i przeglądy konserwacyjne. Umowa serwisowa może zapewniać dostawę, niektórych części zamiennych. Możliwe jest również wypożyczenie części zapasowej na czas trwania naprawy. Umowa serwisowa reguluje również szybkość reakcji serwisowej i konserwacyjnej w przypadku nagłych awarii (np. podjęcie interwencji w przeciągu 24 godzin).