CFS 2.0 - HYBRYDOWY TICKETLESS

Dzięki zastosowaniu rozwiązań IoT system umożliwia korzystanie z parkingu bez potrzeby pobierania drukowanego biletu. Hybrydowy Ticketless charakteryzuje się:

▪ Wysoka skuteczność odczytu tablic rejestracyjnych OCR (ponad 99%)
▪ Niższe koszty eksploatacyjne (niskie zużycie biletów)
▪ opłata w kasie automatycznej lub urządzeniu wyjazdowym na podstawie numeru rejestracyjnego
▪ Zwiększenie płynności ruchu pojazdów na wjeździe/wyjeździe (wyjazd z parkingu bez zatrzymania)
▪ Prezentacja i weryfikacja odczytanej tablicy na ekranie urządzenia
▪ Wydawanie biletu w przypadku błędnego lub braku odczytu tablicy
▪ Przy wykorzystaniu machine learning system dopasowuje nr rejestracyjny w razie błędnego odczytu